بگشایم پنجره ها را

تا که از باران 

قطره ای نصیب ما گردد

شای آنجا ، پشت آن پنجره ها

شاپرکی خواب باشد

شاید پشت آن شیشه ی بخار زده

پسرکی نقش اشکی از دل ما میکشد

بگشایم پنجره ها را

تا که از باران 

قطره ای از نصیب ما گردد

شاید آنجا پشت آن پنجره ها

پسرکی شعر می گوید

شاید که با عطر باران و خاک

شاید با صدای پرنده ها

شاید با هوای عاشقی

شاید....

شاید می توان با صدای باران هم عاشق شد

پس!

بگشایم پنجره ها را

تا که از باران

قطره ای نصیب ما گردد

(ابراهیم زلفی)

منبع : takghalam |شعر نو
برچسب ها : شاید ,پنجره ,گردد ,باران ,نصیب ,قطره ,بگشایم پنجره ,باران  قطره